Pro Balanza
welkom
Is het tijd voor een goed gesprek?
Hulp vragen
Relatie therapie
Vakantiecoach Trudy van Bochove geeft training
Time Out
Effectieve hulp
Young Family Counselling
Counselling in bedrijf
(late)Summerschool 2014 voor coaches en counsellors
Training in crisiscommunicatie
Supervisie en Masterclass counselling
Contact
Agenda
via Pro Balanza naar rustig vaarwater
Effectieve hulp

De counsellors aangesloten bij Pro Balanza zijn goed opgeleide professionals met gedegen ervaring binnen bedrijfsleven en/of in particuliere praktijk.

Het netwerk draagt zorg voor goede doorverwijzing en adequate hulp op maat.
Aan de leiding van Pro Balanza staat Trudy van Bochove. Pro Balanza is sinds 1996 actief en succesvol in het begeleiden van professionals en particulieren.Trudy van Bochove is supervisor, crisis/relatie en bedrijfscounsellor en individueel systemisch coach. Trudy is auteur van de opleiding bedrijfs en crisiscounselling en ontwikkelt bij- en nascholingen voor diverse beroepsverenigingen. Als intervisor  en supervisor begeleidt zij coaches en counsellors. Kernexpertise: inspireren en motiveren van individuen en groepen in veranderprocessen.

Trudy: "Ik blijf me verwonderen hoe inventief mensen eigenlijk zijn. Binnen het bedrijfsleven richt ik mij op ziekteverzuimpreventie met de vraag: hoe hou je een mens met een probleem gezond én aan het werk? Werknemers worden vaak ziek van de situatie en daar is in de preventiesfeer heel veel in te veranderen met alle positieve menselijke en zakelijke gevolgen van dien." Trudy's persoonlijke slogan: "als je doet wat je altijd deed..krijg je wat je altijd kreeg..." Trudy is aangesloten bij de beroepsvereniging: ABvC
Antoinette Kuiper - van der Meché is zwangerschapscounsellor, Young Family Counsellor, relatie, stress- en crisiscounsellor. Antoinette is medeauteur van de training 'Wie rookt er met ons mee' en ontwikkelt momenteel samen met Trudy 'Stresshantering bij jonge gezinnen'. Ze begeleidt buddy's en co trainers tot Young Family Counsellors.

Antoinette: "Ik ben een betrokken mens met een sterk gevoel voor psychosociale factoren. Mijn doel is me verder te ontwikkelen in het vakgebied als zwangerschapscounsellor en in samenwerking met collegae als Young Family Counsellor. Ik wil me graag blijven inzetten bij verloskundigenpraktijken waardoor ik middels counselling kan bijdragen aan de ondersteuning van cliënten. Door hen inzicht te laten verkrijgen in hun niveau van ontwikkeling, hen help dat te accepteren en ondersteun om maximaal te kunnen functioneren op eigen niveau. Als counsellor wil ik bijdragen aan de oplossing van sociaal maatschappelijke problemen". Antoinette is aangesloten bij de beroepsvereniging: ABvC.

www.youngfamilycounselling.nl